Kontakt

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych
“DROBUD” S.A.
Golina (k. Jarocina), 63-200 Jarocin
ul. Asfaltowa 1
(GPS 51.8990 17.4751)

Sekretariat
tel. 62/747-30-18
tel. fax. 62/747-73-16
sekretariat@drobudjarocin.pl

NIP 617-15-59-705
Regon 250675218
KRS 0000163889

Sąd Rejonowy w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy
Kapitał zakładowy 830.212,00 zł (wpłacony w całości)