Projekty unijne

Projekty unijne

Wdrożenie innowacji technologicznej w procesie wytwarzania mas bitumicznych w Golinie celem rozpoczęcia produkcji nowego rodzaju mieszanki oraz poprawy efektywności ekonomicznej i ekologicznej całego procesu

Nazwa beneficjenta: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „DROBUD” S.A.

Cele projektu: Wdrożenie produkcji innowacyjnej mieszanki zapobiegającej koleinowaniu dróg oraz poprawa efektywności kosztowej procesu produkcyjnego.

Wartość projektu: 3 173 715,08 zł

Planowany udział Unii Europejskiej: 903 089,65 zł

Projekty unijne

Ekonomiczny proces produkcji betonu oraz mieszanek betonowych w pełnym zakresie klas

Nazwa beneficjenta: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „DROBUD” S.A.
Wartość projektu: 875 250,00 zł
Udział Unii Europejskiej: 336 600,00 zł
Okres realizacji: 2013-2015

Projekty unijne

Wdrożenie innowacyjnej technologii wytwarzania mas bitumicznych

Nazwa beneficjenta: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „DROBUD” S.A.
Wartość projektu: 1 146 000,00 zł
Udział Unii Europejskiej: 487 050,00 zł
Okres realizacji: 2012-2014

Projekty unijne

Zakup zestawu maszyn do budowy dróg, lotnisk i boisk sportowych celem rozwoju Kanbud Sp. z o.o. oraz wzrostu potencjału budownictwa w Wielkopolsce.

Całkowita wartość projektu: 2 612 907, 31 zł
Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 1 199 932,80 zł
Beneficjent: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „DROBUD” S.A.

Projekty unijne