RODO

Szanowni Państwo,

Zgodnie z wymaganiami rozporządzenia ogólnego Parlamentu Europejskiego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych uprzejmie informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowych “DROBUD” S.A. 63-200 Jarocin, Golina (k. Jarocina),
  ul. Asfaltowa 1, tel. 62-747-30-18, e-mail: sekretariat@drobudjarocin.pl
 2. Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie Państwa zgody w celu przeprowadzania rekrutacji.
 3. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane innym jednostkom, którym administrator powierzył przetwarzanie danych.
 4. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 5. Państwa dane osobowe przechowywane będą przez czas niezbędny do przeprowadzania rekrutacji.
 6. Przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie, prawo żądania dostępu do Państwa danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Ponadto przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych.
 7. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2,
  tel. 22 531 03 00.
 8. Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz nie są profilowane.
 9. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w innym celu niż zostały zebrane.